Ořez

02.09.2018

Ořez se provádí podle ořezových značek. Řežou se velké štosy papíru najednou.

Velikost letáku, nebo ilustrace (barevné plochy) přesahuje zpravidla 3 mm do stran za ořezové značky. Je to označované jako spad. Důvod je ten, aby nevznikla na okraji bílá linka.