Formáty souborů (koncovka názvu za tečkou)

TIFF (vytváří: Photoshop...)
Bitmapa (bezestrátová) má jednu vrstvu. formát firmy Aldus Corporation umožňující bezeztrátové ukládání pomocí komprimační metody LZW. Považuje se za nejkvalitnější formát komerčního užití.

PSD (vytváří: Photoshop - ve vrstvách...) 
Formát souboru firmy Adobe Systems používaný pro bezeztrátové uchování grafických dat. Tento datový formát 2D grafiky podporuje vrstvy grafiky i textu, maskování, průhlednosti, efekty apod. Podporuje logování všech úprav včetně otevření a zavření souboru, na rozdíl od formátů JPEG nebo PNG.

PNG (vytváří: Photoshop - ve vrstvách a je určený pro web...)
(Portable Network Graphics) je grafický formát určený pro bezeztrátovou kompresi rastrové grafiky. Byl vyvinut jako zdokonalení a náhrada formátu GIF. Používá se na webu, když potřebujeme obrázek bez pozadí.

GIF (vytváří: Corel, Photoshop, Illustrator - animace...)  
(Graphic Interchange Format) je grafický formát určený pro rastrovou grafiku vytvářenou v počítačích. GIF používá bezeztrátovou kompresi LZW a umožňuje také jednoduché animace. GIF má velké omezení v maximálním počtu 256 (8 bitů) současně použitých barev barevné palety v jednom rámci. (Díky indexové barvě se používal jako obrázek bez pozadí - kvalita nic moc).

BMP (vytváří: Photoshop...) 
Formát bitmapového obrázku a jeho výhodou je jeho extrémní jednoduchost a dobrá dokumentovanost.

RAW (používá se hlavně u digitálních fotoaparátů...) 
Je soubor nijak neupravených digitalizovaných dat ze snímače digitálního fotoaparátu. Formát souboru RAW není nikým definován a soubory z různých fotoaparátů (i od stejné firmy) se mohou značně lišit. Do zavedení formátu DNG byl neoficiálně považován za digitální obdobu analogového negativu 

JPEG (vytváří: Photoshop, digitální fotoaparáty... - hlavně pro web) 
(Joint Photographic Experts Group) je standardní a nejrozšířenější metoda ukládání snímků se ztrátovou kompresí používaná pro ukládání digitálních obrázků ve fotorealistické kvalitě. Použití jak na webu, tak pro tisk.

AI (vytváří: Illustrátor...)  
Formát určený pro Adobe Illustrátor.

CDR (vytváří: Corel Draw...)  
Formár programu Corel Draw

EPS (vytváří: Photoshop...)   
Encapsulated PostScript (EPS, "zapouzdřený PostScript") je formát grafického souboru odvozený od PostScriptu, jazyka pro popis tisknutelných dokumentů. Dá se v něm uložit ořezová cesta.

PDF (vytváří skoro všechny programy...)  
Portable Document Format - Přenosný formát dokumentů) je souborový formát vyvinutý firmou Adobe pro ukládání dokumentů nezávisle na softwaru i hardwaru, na kterém byly pořízeny. Soubor typu PDF může obsahovat text i obrázky, přičemž tento formát zajišťuje, že se libovolný dokument na všech zařízeních zobrazí stejně. Vytvářet PDF dokumenty lze jak v komerčním softwaru Acrobat od Adobe, tak v dalších programech (často však pouze jako export do PDF). Prohlížení je snazší, existují volně dostupné prohlížeče pro mnoho platforem, nejznámějším je oficiální prohlížeč mateřské firmy Adobe Reader.